วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สภาพแวดล้อมที่เราต้องดูแล


สภาพแวดล้อมที่เราต้องดูแล

 
 • อุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิภายในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสม คืออุณหภูมิประมาณ 20 - 30 องศาเซลเซียส ดอกเห็ดจะเจริญได้ดีที่สุด ความชื้นภายในโรงเรือนไม่ควรต่ำกว่า 80 % ถ้าไม่ชำนาญในการ สังเกต ควรใช้เครื่องมือวัดความชื้น คือ ไฮโดรมิเตอร์แล้วนำค่าตัวเลขไปเทียบกับตาราง ดังนั้น จึงไม่ควรปล่อยให้ชื้นหรือแห้งเกินไป ซึ่งมีผลต่อการเกิดดอกเห็ด การถ่ายเทอากาศ
 • เห็ดทุกชนิดขณะกำลังสร้างเส้นใยและเกิดดอก เห็ดต้องการออกซิเจนสูงมาก แต่ในระยะที่ สร้างเส้นใยจะทนต่อการขาดออกซิเจนได้ดีกว่าระยะที่เกิดดอกเห็ด โรงเรือนที่ดีจะต้องจัดให้อากาศ ถ่ายเทได้ดี โดยเฉพาะโรงเรือนขนาดใหญ่ ถ้าการระบายอากาศไม่ดี ภายในโรงเรือนจะสะสม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้มาก สังเกตที่ลำต้นจะยืดยาว ดอกจะหุบไม่บาน แสง
 • เห็ดหลายชนิดไม่จำเป็นต้องรับแสงเลย เพราะเห็ดไม่มีการสังเคราะห์แสงเองได้ แต่แสงมีความจำเป็นต่อการทำให้ดอกเห็ดสมบูรณ์ หรือเพื่อให้เห็ดออกดอกเร็วขึ้น เห็ดนางรมนางฟ้า เมื่อได้รับแสงจะปล่อยสปอร์จากดอกเห็ดได้ดี แต่ถ้าไม่ได้รับแสง ก้านดอกจะยาวออก ดอกเล็กและผลผลิตต่ำ 
 • ศัตรูเห็ดนางฟ้า


  ศัตรูเห็ดนางฟ้า

   
 • เห็ดนางฟ้ามีคุณสมบัติทางกลิ่นที่ดึงดูดโรคและแมลงศัตรูเห็ดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีศัตรู เห็ดรบกวนหลายชนิดด้วยกัน คือ
 • 1.หนูและแมลงสาบ กำจัดโดยยาเบื่อ หรือกับดัก
 • 2.ไร ตัวไรจะดูดกินน้ำเลี้ยงระยะก้อนเชื้อ และดอกเห็ดทำให้ผลผลิตลดลง ไรจะระบาดเมื่อ ความชื้นในโรงเรือนต่ำ ไม่ควรปล่อยให้เกิดการหมักหมม ดังนั้นการป้องกันจะดีกว่า โดยการรักษาความสะอาดโรงเรือนอยู่เสมอ การใช้สารเคมีกำจัด ไม่ควรทำเพราะจะเป็น อันตรายต่อผู้บริโภค
 • 3.แมลงหวี่ จะเกิดกับดอกเห็ดที่มีอายุมาก แมลงหวี่จะมาตอมและวางไข่และขยายพันธุ์ ควรย้ายก้อนเหล่านั้นออกจากโรงเรือนแล้วทำลาย
 • 4.โรคจุดเหลือง เกิดกับดอกเห็ดที่มีอายุมากที่ตกค้างในการเก็บ หรือเพราะน้ำที่รดนั้น สกปรก
 • 5.ราเมือก ลักษณะเป็นสีเหลือง กลิ่นคาวจัด สามารถระบาดโดยสปอร์ได้ ควรป้องกันโดย เอาก้อนที่หมดอายุแล้วและเศษวัสดุในโรงเรือนออกอย่าให้หมักหมม  
 • ขั้นตอนการทำเห็ดนางฟ้า


  ขั้นตอนการทำเห็ดนางฟ้า

   
 • วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างภูมิปัญญา 1.ถุงพลาสติกทนร้อน
  2.คอขวดพลาสติก
  3.โรงเรือนที่จะเพราะเห็ด

 • วัตถุดิบในการสร้างภูมิปัญญา 1.ขี่เลื่อย
  2.รำละเอียด
  3.ดีเกลือ
  4.ยิปซัม
  5.แม่เชื่อเห็ด
  6.น้ำสะอาด

 • ขั้นตอนการผลิต การเพาะเห็ดนางฟ้ามีระบบผลิตแยกชัดเจนได้เป้น 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ
  1.การผลิตเชื้อวุ้น
  2.การทำหัวเชื้อเห็ด
  3.การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
  4.การเพาะให้เกิดดอกเห็ดนางฟ้า
 • ประวัติเห็ดนางฟ้า


  ประวัติเห็ดนางฟ้า
 • ชื่อสามัญ : Sarjor-caju Mushroom
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleurotus sajor-caju(Fr.) Sing.
 • ชื่ออื่น : เห็ดแขก
 • ถิ่นกำเนิด: แถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย
 • ลักษณะทางพฤกษศาตร์: เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ มีลักษณะดอกเห็ดคล้ายเห็ดเป๋าฮื้อและเห็ดนางรม ดอกเห็ดมีสีขาวจนถึงสีน้ำตาลอ่อน หมวกดอกเนื้อแน่นสีคล้ำ
  ก้านดอกสีขาว ขนาดยาวไม่มีวงแหวนล้อมรอบ ครีบดอกสีขาวอยู่ชิดติดกันมากกว่าครีบดอกเห็ดเป๋าฮื้อ เส้นใยค่อนข้างละเอียด
 • ฤดูกาล : เห็ดนางฟ้าเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าร้อน ประมาณเดือนเมษายน
 • แหล่งปลูก : เจริญเติบโตตามตอไม้ผุๆ บริเวณที่อากาศชื้นและเย็น
 • การกิน : เห็ดนางฟ้ามีกลิ่นหอม เนื้อแน่น รสหวาน นำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่นเห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอด ผัดเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าผัดกระเพรา ห่อหมกเห็ดนางฟ้า
  ยำเห็ดนางฟ้า เมี่ยงเห็ดนางฟ้า แหนมสดเห็ดนางฟ้า ใส่ในต้มโคล้งหรือต้มยำ เป็นต้น
 • สรรพคุณทางยา: ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด